Nuorisovaltuustovaalit

Vaaleissa valitaan nuorisovaltuustoon viisi Turussa eniten ääniä saanutta yläasteikäistä oppilasta ja viisi eniten ääniä saanutta toisen asteen opiskelijaa. Tämän lisäksi valitaan yksi edustaja joka koulusta. Norssissa äänestysaktiivisuus oli hyvä!

Turun nuorisovaltuuston vaalit

002 003 004 005

Marraskuussa viikolla 45 koko Turun alueella äänestetään Turun kaupungin nuorisovaltuuston uusia jäseniä. Norssissa äänestys tapahtui tänään torstaina. Ehdolla oli myös kolme Norssin oppilasta. Nuorisovaltuusto valvoo nuorten etuja ja edistää heidän vaikuttamismahdollisuuksia Turussa. Uuden valtuuston toimikausi alkaa tammikuussa.