Täydennyskoulutusta opettajille

image imageimage imageimage

Steps-seminaari Oulussa tarjosi paljon uusia ajatuksia ja virikkeitä. Seminaarin ohjelma sisälsi mm. kaksikielisen opetuksen, monikulttuurisuuden sekä tietotekniikan käytön uusimpia näkökulmia.

Mainokset

Lukiolaiset esittivät musiikkia maailmalta

Musiikkia maailmalta Norssissa -konsertin kappaleet oli kerätty Norssin yläkoululaisilta, jotka myös opettivat omankielisten tekstien ääntämisen lukiolaisille. Yhteistyö tuotti erinomaisen tuloksen!

DSC_6204 DSC_6207 DSC_6208 DSC_6212

Luokanopettaja Pirjo Mikkola eläkkeelle

Pirjo_Mikkola

Kasvatustieteiden tohtori, luokanopettaja ja diplomikielenkääntäjä Pirjo Mikkola jää tämän lukuvuoden jälkeen norssilta eläkkeelle.

Ennen normaalikoululle tuloa Pirjo toimi luokanopettajana Kaarinassa. Työskennellessään Kaarinan perusopetuksessa Pirjo sai luokkaansa 1990 -luvulla maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Pirjo innostui kokeilemaan ja tutkimaan, miten monikulttuurinen koulu saadaan toimimaan hyvin, kaikki oppilaat oppimaan, hyötymään ja iloitsemaan erilaisuudesta sekä eri kulttuureista. Tämän työn tuloksena syntyi väitöskirja ”Kahden kulttuurin taitajaksi”. Pirjon väitöskirja on ollut uraa uurtava monikulttuurisen koulun kehitystyössä. Hänen innostamanaan myös moni muu niin norssilla kuin muissakin kouluissa aloitti vuosituhannen taitteessa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimisen.

Vuonna 2003 Pirjo siirtyi opettajaksi ja opetusharjoittelun ohjaajaksi Turun normaalikouluun. Voimme olla erittäin tyytyväisiä siitä, että saimme Pirjon joukkoomme. Turun normaalikoulu oli jo tuohon aikaan vahvasti monikulttuurinen oppilaitos. Pirjon tulon myötä koulussamme vahvistui entisestään halu kehittää monikulttuurisen koulun opetusmenetelmiä ja halu tutkia monikulttuurisen koulun toimintaa.

Pirjo on ollut mukana perustamassa kouluumme monikulttuurisuustyöryhmää, jonka tavoitteena on ollut pitää huolta siitä, että seuraamme alan tutkimusta, hyödynnämme sitä ja pidämme yhteisössämme jatkuvasti yllä monikulttuurisen ja monikielisen koulun oppimis- ja opetusympäristöjen kehittämistä. Pirjo on toiminut useita vuosia tämän työryhmän puheenjohtajana.

E-norssi on harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto ja Pirjo on ollut myös kehittämässä e-norssin tutkimus ja kehittämistoimintaa (tutkoke). Tämä verkosto on tuottanut jo useamman julkaisun ja kehittänyt norssien sisäistä sekä välistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kolmas tärkeä alue, mihin Pirjo on osallistunut ja tuonut asiantuntemuksensa on maahanmuuttajataustaisten opettajaksi opiskelevien pedagogisten opintojen järjestäminen ja kehittäminen sekä heidän harjoittelunsa ohjauksen koordinointi.

Opettajana Pirjo on korostanut kaikkien oppilaiden tasa-arvoista opiskelun ja oppimisen oikeutta. Hän on myös vahvasti panostanut oppilaan itsetunnon kehittämiseen. Opetusharjoittelun ohjaajana Pirjo on muistanut jatkuvasti painottaa monikulttuurisen koulun velvollisuutta arvottaa lasten kulttuuritaustaa ja lähteä opetuksessa ja ohjauksessa kunkin lapsen ja nuoren yksilöllisistä tiedoista ja taidoista eteenpäin.

Me norssilla arvostamme Pirjon monipuolisuutta, kollegiaalisuutta ja taitoa paneutua kehittämistehtäviin. Pirjolla on ollut halu ja taito olla mukana koko norssin kehittämisessä. Pirjo osaa katsoa kouluamme kokonaisuutena alakoulusta yläkouluun ja edelleen lukioon.

Toivotan norssilaisten puolesta nautinnollisia eläkepäiviä – tiedän Pirjon jatkavan monikulttuurisen koulun ja koulutuksen kehittämistyössä ja hyvä niin!

Annika Hongisto
Perusopetuksen rehtori