Hyvää kouluvuotta!

Koulun alkamisen kunniaksi Turun normaalikoulu ja kansainvälinen koulu julistivat koulurauhan! Koulurauhan julistuksen avulla halutaan tuoda lasten ja nuorten ääntä esiin kiusaamisen ehkäisyssä sekä kannustaa kouluja lasten ja nuorten oman toiminnan vahvistamiseen kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä.

Mukavaa kouluvuotta kaikille vanhoille ja uusille norssilaisille!

Mainokset

Kiitos Ritva, Annele ja Heli!

D84FFBFC-17E2-4617-83F5-B5C1261DE6D4.jpeg

Pitkäaikainen Turun normaalikoulun luokanlehtori ja pääluottamusmies Ritva Aarras-Saari jää tänä kesänä eläkkeelle noin neljänkymmen ansiokkaan työvuoden jälkeen.

Ritva on uransa aikana ehtinyt olla aktiivinen niin opetuksen kuin opetusharjoittelunkin kehittäjänä sekä oppikirjojen kirjoittajana ja luottamusmiehenä.

Työuransa aikana Ritva on ollut keskeisessä roolissa useissa pedagogisissa kehityshankkeissa ja projekteissa. Hän oli mm. yksi keskeinen pioneeri alakoulun taidelinjan perustamisessa ja kehittämisessä. Projektien muodossa hän on kehittänyt niin taide- kuin medikasvatusta. Oppikirjan tekijänä hänen ansioitaan ovat mm. modernia teknologiaa hyödyntävät oppikirjojen tukimateriaalit, laadukkaiden oppikirjojen tukena.

Luottamusmiehenä Ritva on tehnyt uran suurella sydämellä. Hän on jaksanut aina kuunnella opettajayhteisön murheita niin ryhmänä kuin yksittäisten ihmisten osalta.

Yksikön johtajana olen arvostanut tätä työtä sekä sitä suoraselkäistä ja ratkaisuja hakevaa linjaa, jota Ritva on luottamusmiehenä toteuttanut monissa neuvotteluissamme.

Haluan näin ansaitun eläkkeen kynnyksellä kiittää Ritvaa upeasta työurasta opettajan ja yhteisön luottamusmiehenä, koko työyhteisön puolesta. Lisäksi haluan kiittää omalta osaltani Ritvaa työtoveruudesta menneinä vuosina ja luotettavana neuvottelukumppanina nykyisessä roolissani.

Taiteen täyteistä ja innostavaa eläkeaikaa!

Veli-Matti Hakanen

Johtava rehtori

1ED33A7A-91F3-47AE-B05D-3AF6A9EEC19F.jpeg

Erityisopettaja, kasvatustieteen tohtori Annele Laaksonen jää tämän lukuvuoden lopuksi eläkkeelle.  Annele työskenteli ennen Norssiin tuloaan erityisopetuksen eri sektoreilla. Hän on tehnyt opettajan työtä kouluikäisten parissa. Ennen sitä hän toimi usean vuoden ajan varhaiskasvatuksessa, mm. erityisopettajana ja erityispäiväkodin johtajana. Norssiin hänet palkattiin vuonna 1998 ”mamu -opettajaksi”, kun maahanmuuttajaoppilaiden määrä kasvoi.  Vuodesta 2000-alkaen Annele toimi Norssissa alakoulussa erityisopettajana ja opettajankouluttajana. Monikulttuurisuus alkoi kiinnostaa häntä enemmänkin ja vuonna 2008 Annele väitteli tohtoriksi aiheenaan Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa.  

Kiitämme Annelea  tehdystä aktiivisesta työstä monikulttuurisuuden ja monikielisyyden eteen.  Toivotamme mukavia eläkevuosia!

Satu Kekki

Perusopetuksen rehtori

5C3D840F-D301-4D08-8DA6-FFF895C235C2

Erityisopettaja, kasvatustieteen lisensiaatti Heli Martinmäki jää tämän lukuvuoden lopuksi eläkkeelle.  Heli on pitkän linjan norssilainen: hän aloitti koulunsa Nummen kansakoulussa, kävi oppikoulun Mestarinkadulla sekä harjoitteli luokanopettajaksi opettajankoulutuksessa Nummella. Heli työskenteli Norssissa erityisopettajana 17 vuotta, joista yläkoulussa ja kansainvälisessä koulussa 14 vuotta. Tästä ajasta hän toimi myös lukion erityisopettajana seitsemän vuotta.  

 Kiitämme Heliä suurella sydämellä tehdystä kasvatus-, opetus-  ja opettajankoulutustyöstä sekä toivotamme mukavia eläkepäiviä!

Satu Kekki

Perusopetuksen rehtori

NorssiRock

Perinteinen NorssiRock räjäytti jälleen kesätunnelman vauhtiin!

Iloista kesää kaikille!

Alakoulun kevätjuhlat

 

 

Alakoulun kevätjuhlat vietettiin tänään kahdessa osassa. Illan juhlassa olivat mukana myös ensimmäisen ja kuudennen luokan oppilaiden huoltajat. Oppilaiden esityksistä huomasi, että kesä on jo kovasti mielessä!

 

Juhlassa jaettiin myös hyvän toveruuden Hymy-patsaat jokaisella ykkös- ja viitosluokalla. Patsaan sai luokkatoverien valitsema reilu kaveri. Paljon onnea palkituille hienosta tunnustuksesta! Lisäksi muistettiin kouluaineissa hyvin menestyneitä oppilaita stipendein ja raikuvin aplodein. Hurraa!

 

Juhla päättyi kuudesluokkalaisten puheeseen ja haikeaan jäähyväislauluun – ”Turvallista matkaa aalloilla elämän”

Uudet haasteet odottavat alakoulun päättäneitä syksyllä ja me muut palaamme reippaina yhtä luokkaa ylemmäs. Hyvää kesää kaikille!

Ensiaputaidot kunniaan!

Norssin henkilökunta on vapaa-ajallaan kouluttautunut ahkerasti ensiaputaitojen parissa. Parhaillaan pyörii jo kolmas kurssi! Aiheita ovat mm. elvyttäminen, silmävammat, murtumat, paleltumiset, palovammat ja monet muut arjen vahingot.

Liikunnallinen vanhempainilta

 

 

Koulussa, jossa lapset liikkuvat, opitaan, jaksetaan ja voidaan paremmin. Tänään Norssin alakoululaisilla vanhempineen oli hieno tilaisuus tutustua Varsinais-Suomen liikuntalajimahdollisuuksiin. Jokainen osallistuja sai kivoja vinkkejä  liikunnallisuuden lisäämiseen omassa elämässään. Oli kiva ilta!

 

Oppilaskuntapäivillä

1C284F1C-5E40-47CE-9D8B-919A656A63B6

Turun normaalikoulun oppilaskuntien edustajat osallistuivat Rovaniemellä pidettäviin oppilas- ja opiskelijakuntapäiville 22.-23.3.2018. Päivien aikana verkostoiduttiin ja kehitettiin oppilaskuntatoimintaa yhteistyössä muiden Suomen Norssien kanssa.